Geschiedenis

Rotaract is het officiële jeugdprogramma van Rotary International voor enthousiaste jongeren tussen de 18 en de 35 die zich op een actieve manier willen inzetten voor (internationale) maatschappelijke doeleinde en persoonlijke ontwikkeling nastreven.

Oprichting

Rotaract werd officieel opgericht op 13 maart 1968. Op deze dag vond de eerste charter uitreiking plaats aan Rotaract Club North Charlotte, North Carolina, USA. Alhoewel dit de eerste club was van jongeren die de naam Rotaract kreeg sponsorde Rotary al sinds 1920 initiatieven die jongeren ondersteunde en samenbrachten. Deze clubs stonden bekend als de `Twenty-Thirty clubs` en waren open voor alle jongeren studerend of werkend in de leeftijd tussen de 20 en de 35.

In 1927 werd de `Ronde tafel`opgericht in Engeland. Deze service club richtte zich ook op jongeren en wel tussen de 18 en 40 jaar oud. Deze organisatie groeide snel en Rotary kon niet achter blijven. In 1930 werd als reactie hierop in Australië de eerste Apex club opgericht. Deze club richtte zich op jongeren tussen de 18 en 35 jaar oud. Deze formule bleek te werken in slechts een paar jaar tijd groeide het aantal clubs tot meer dan 20.

Al snel werden er meer gesponsorde jeugdprogramma´s door Rotary opgericht over de hele wereld. Voorbeelden hiervan zijn Unisserve in India, Orbis clubs in zuid Amerika, Rotors clubs in zuid Afrika en Paul Harris Circles in Europa. Dit zijn de meest bekende namen van clubs die aan het ontstaan van Rotaract stonden. Deze clubs werden later ondergebracht onder nieuwe naam Rotaract.

Interact

De grootste impuls voor het Rotaract Programma kwam van de Rotary jongeren service club voor middelbare scholieren. Deze zogenaamde Interact clubs zijn opgericht in 1962 en werden direct na oprichting een groot succes. Het probleem wat al snel zichtbaar werd was dat de jongeren alleen maar lid konden blijven gedurende hun middelbare schooltijd. Al snel gingen de jongeren die hun diploma gehaald hadden en de omliggende Rotary clubs kijken naar een oplossing om deze jongeren te behouden voor de Rotary organisatie. Er werden verschillende voorstellen gedaan aan de gouverneur van Rotary International. In plaats van de leeftijd van Interact op te rekken met een paar jaar werd er door de gouverneur de voorkeur aan gegeven om te kijken of er een club kon worden opgericht voor jongeren die studeerde of net werkzaam waren in de maatschappij.

De beslissing om Rotaract op te richten kwam in een tijd waarin vele studenten wereldwijd protesteerden. Dit tot grote bezorgdheid van Rotary International. Het Rotaract programma was niet alleen in het leven geroepen om Interacters binnen de organisatie te houden, maar ook om enthousiaste jongeren samen te brengen die acties gingen opzetten om de maatschappij te dienen.

Een speciale commissie werd opgericht in 1966 om het nieuwe programma te ontwerpen. Na een stemming op de universiteit van Houston, Texas, USA werd besloten dat de naam Rotaract de beste naam was voor de nieuwe organisatie. Deze naam was een combinatie van `Rotary en Action`. De universiteit van North Carolina had deze naam al in gebruik, maar de naam was een combinatie van Rotary en Interact. Verder werd besloten dat vrouwen op gelijkwaardige basis lid mochten worden van dit nieuwe programma.

Binnen een dag na de officiële charter uitreiking aan de Rotaract Club of the University of North Carolina werd ook de charter aan the Rotaract Club of the University of La Salle uitgereikt. Vele clubs volgden in de weken die volgden. De reeds bestaande clubs van jongeren over de hele wereld die gesponsord werden door Rotary hebben aan het begin gestaan van de snelle ontwikkeling van Rotaract.

Eerste Interota

In 1981 was Rotaract zo populair dat er door Rotaracters in Zuid Afrika het idee werd opgevat om een Internationale bijeenkomt te organiseren waar alle rotaracters uit de hele wereld samen komen. Deze zogenaamde InterRota werd een dusdanig succes dat er nog vele edities volgden. Ook kwam er een Rotaract preconvention die ieder jaar werd gehouden. Deze bijeenkomst werd bezocht door meer dan 450 Rotaracters uit de hele wereld.

Verschillende ontwikkelingen in het begin van de jaren 1990 hebben er toe bijgedragen dat er clubs werden opgericht in Oost-Europa. De eerste club werd opgericht in Budapest in 1991met de hulp van rotaracters uit Oostenrijk. De banden met het oosten werden verder aangehaald toen deze zelfde rotaracters uit Oostenrijk ook een club gingen oprichten in Praag. In 1992 werd door Rotary International de World Rotaract Week geïntroduceerd, deze week wordt ieder jaar gehouden in de week van 13 Maart. Dit om te vieren dat op 13 maart 1968 de eerste Rotaract club zijn charter kreeg. In de World Rotaract Week worden de leden van Rotaract uitgenodigd om bij hun Rotary sponsor club samen de oprichting te vieren.

PolioPlus project

Sinds de oprichting in 1968 heeft Rotaract laten zien dat ze innovatieve en positieve kracht hebben om het verschil te kunnen maken in de maatschappij. Projecten waarbij mensen uit de eigen samenleving geholpen worden om het leven wat dragelijker te maken of mensen in ontwikkelingslanden te voorzien van de primaire levensbehoefte zijn projecten die opgezet zijn door jongeren van Rotaract. Het project waarmee Rotaract in de wereld het meest bekend is geworden is de actie van twee Rotaract Clubs uit Nederland (Heemstede en Hillegom-Lisse) die in 1987 op een zelfgemaakte waterfiets de Noordzee naar Engeland zijn overgestoken en daar $210.000 voor het PolioPlus project van Rotary hebben ingezameld en daarmee in het Guinness Book of World Records werden opgenomen.

Vandaag de dag heeft Rotaract meer dan 7600 clubs over de hele wereld in meer dan 158 landen. Met al deze 176.000 leden worden mooie projecten georganiseerd waarmee het leven voor vele in de loop der jaren een stuk dragelijker is geworden.

Fellowship Through Service