De pijlers van Rotaract

Rotaract is opgericht vanuit vier doelstellingen:

1. Maatschappelijke service

2. Leiderschapsontwikkeling

3. Professionele ontwikkeling

4. Internationale service

Maatschappelijke service

Rotaract Clubs helpen de maatschappij graag en weten dit op verschillende manieren te bereiken. Iedere lokale club selecteert projecten die ze wil ondersteunen. Dit kan variëren van milieubescherming tot het helpen van minder bedeelden. Bijvoorbeeld door het doneren van geld of het organiseren van het project.

Leiderschapsontwikkeling

Rotaract maakt leiders en leiders maken sterke clubs met een effectief programma. Rotaract Clubs organiseren communicatieve seminars en seminars met publieke sprekers.

Professionele ontwikkeling

Rotaract Clubs helpen hun leden de meest geïnformeerde keuzes te maken door marketing en management seminars, conferenties over ethiek in de zakenwereld, beroepsmatige bemiddeling en carrière planning.

Internationale service

Omdat Rotaracters meer willen leren over andere culturen en hun aandeel hebben in het promoten van "world peace and understanding", ondernemen ze ieder jaar een Internationaal Service project. Zo´n activiteit kan vele vormen aannemen. Rotaracters zamelen geld in voor internationale hulpverleningsprojecten, houden uitwisselingen met andere clubs en bieden hun kunnen aan in internationale ontwikkelings- en ondersteuningsprojecten. Daarnaast kun je als Rotaracter deel nemen aan internationale Rotaract evenementen, zoals de EUCO, internationale RYLA of REM.

Doelstellingen van Rotaract:

·

Het ontwikkelen van professionele en leiderschapskwaliteiten.

·

Het benadrukken van respect voor de rechten van anderen, gebaseerd op herkenning van de waarde van ieder individu.

·

Het herkennen van de waardigheid en waarde van alle beroepen als mogelijkheid tot dienen.

·

Het herkennen, uitoefenen en promoten van ethische standaarden zoals leiderschapskwaliteiten en zakelijke verantwoordelijkheden .

·

Het ontwikkelen van kennis en begrip voor de wensen, problemen en mogelijkheden in de maatschappij en wereldwijd.

·

Het bieden van mogelijkheden voor persoonlijke en groepsactiviteiten om de maatschappij te dienen en de internationale "goodwill en understanding" te promoten.