OVER ONS 

 

Rotaract is de club voor jong volwassenen vanaf 18 jaar die werkend of studeren zich actief willen inzetten voor de maatschappij en daarbij hun grenzen willen verleggen. Enerzijds betekent dit dat goede doelen in binnen en buitenland worden ondersteund. Vaak zijn deze doelen groepen mensen die het minder getroffen hebben en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Anderzijds zijn de leden van Rotaract ook een goed doel op zichzelf; door het organiseren en volgen van trainingen, workshops en projecten doen Rotaracters ervaring op en zijn er veel leermomenten.

Wie is Rotaract
Rotaract wordt gevormd door de leden, die allen lid zijn van een lokale Rotaract Club. De leden van Rotaract zijn mannen en vrouwen vanaf  18 jaar oud; die studeren of werken. Een Rotaracter is ambitieus, enthousiast, sociaal betrokken, heeft een brede interesse en een internationale blik.

De clubs
Rotaract is een wereldwijde organisatie met ruim 250.792 leden, verdeeld over 180 landen. Zo’n beetje elke grotere plaats in Nederland heeft een Rotaract Club. Rotaract Nederland telt ongeveer 40 clubs en meer dan 400 leden. De Rotaract Clubs komen vaak eens in de twee weken bij elkaar om projecten te organiseren. Daarnaast is er tijd voor gezelligheid de clubs wonen elkaars borrels, feesten, gala’s en andere activiteiten bij.


Rotaract Nederland (CRN)
Het landelijk bestuur wordt ook wel het CRN genoemd, dit staat voor Contactorgaan Rotaract Nederland. Dit contactorgaan is de vereniging waarbij alle Nederlandse Rotaract Clubs zijn aangesloten. Het CRN of ook wel Rotaract Nederland, wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de zeven Rotaract districten in het land. Het CRN heeft o.a. tot doel het bevorderen van de contacten, een efficiëntere samenwerking en informatievoorziening tussen Rotary International de Nederlandse districten, de clubs en de individuele leden. Dit doen zij onder andere door 2 maal per jaar een Algemene Afgevaardigden Vergadering (A.A.V.) te organiseren.

De A.A.V.
Een A.A.V.(Algemene Afgevaardigde Vergadering) is een landelijke vergaderingen waarbij elke Nederlandse Rotaract club voor wordt uitgenodigd om mee te kunnen discussiëren en te beslissen over het landelijk beleid. Per seizoen worden minimaal twee A.A.V.’s georganiseerd, waarvan de eerste A.A.V. van het seizoen tijdens de landdag wordt gehouden. Op de landdag worden de beleidsplannen en financiële stukken ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De 2e A.A.V. wordt gehouden aan het einde van het clubjaar zo rond juni. Hierbij worden de behaalde resultaten en begrotingen besproken. Deze A.A.V heeft meer een evaluatie karakter.

Rotaract Clubs in Nederland
Nederland telt momenteel 43 clubs en 3 in oprichting. Verdeeld over deze clubs zitten de ongeveer 400 enthousiaste leden die Rotaract momenteel rijk is. Al deze clubs zijn autonoom en organiseren op lokaal / regionaal zelfstandig of in samenwerkingsverbanden met nadere projecten die de sociaal zwakkeren van de maatschappij ondersteunen. De meeste club leden hebben naast het clubverband ook vaak een gezellige informele band met elkaar. Dit komt naar voren door het samen op stap gaan naar de kroeg, het bezoeken van feesten en ga zo maar door. Daarnaast wordt er binnen de clubs op een gezellige ontspannen manier gewerkt aan een stukje ontwikkeling op het gebied van projectmanagement of door het vervullen van bestuursfuncties. Naast dat de clubs op lokaal niveau actief zijn, zijn er ook mogelijkheden op zicht regionaal of landelijk actief in te zetten voor Rotaract. Dit kan door middel van het deelnemen aan projecten van andere clubs in het land, die jij ondersteunt door middel van mankracht. Door het meedoen met dergelijk acties kom je misschien zelf wel weer op ideeën voor je eigen club. Daarnaast kan je ook deelnemen op zitting nemen in een landelijke of regionale commissie van Rotaract. Hierbij werk je op een hoger niveau aan de banden en de promotie van Rotaract