ROTARACT NEDERLAND (CRN)

Het landelijk bestuur wordt ook wel het CRN genoemd, dit staat voor Contactorgaan Rotaract Nederland. Dit contactorgaan is de vereniging waarbij alle Nederlandse Rotaract Clubs zijn aangesloten. Het CRN wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de zeven Rotaract districten in het land.

Het CRN heeft onder andere tot doel het bevorderen van de contacten, een efficiënte samenwerking en informatievoorziening tussen de Nederlandse districten, de clubs en de individuele leden. Dit wordt gedaan door 2 keer per jaar een Algemene Afgevaardigden Vergadering (AAV) te organiseren.

De AAV is een landelijke vergadering waarbij elke Nederlandse Rotaract club wordt uitgenodigd om mee te kunnen discussiëren en te beslissen over het landelijke beleid. Per seizoen worden twee AAV’s georganiseerd, waarvan de eerste AAV van het seizoen tijdens de Landdag wordt gehouden. Op de Landdag worden de beleidsplannen ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De tweede AAV wordt gehouden aan het einde van het clubjaar, in juni. Hierbij worden de behaalde resultaten en financiën besproken. Deze AAV heeft meer een evaluerend karakter.

Merchandise

In de Rotaract webshop vind je allerlei Rotaract artikelen waarmee je de eenheid van je club extra kunt benadrukken. Bijvoorbeeld met clubkleding of Rotaract speldjes. Artikelen zijn ook leuk om weg te geven aan gasten als aandenken of aan mensen die iets betekend hebben voor je club.

Je kunt jouw Rotaract artikelen direct bestellen in de http://www.club-merchandise.eu/index.php?languageid=1.

Voor vragen neem gerust contact op via bestuur@rotaract.nl

PRIVACY STATEMENT

Het Contactorgaan Rotaract Nederland, hierna te noemen CRN, wijst u als “bezoeker” nadrukkelijk op het volgende:

COOKIE STATEMENT

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die bij uw bezoek aan de rotaract website worden meegestuurd naar uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen.

WE GEBRUIKEN FUNCTIONELE COOKIES

Deze functionele cookies zorgen voor een goede werking van de website. Er worden geen cookies gebruikt om bezoekersstromen, verkeersbronnen en pagina weergaves te analyseren.

 

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

PRIVACY

Het CRN respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Het CRN leeft de geldende wettelijke regelgeving AVG na. In het publieke deel verzamelen en verwerken we geen persoonsgegevens. Als u in contact met ons wilt treden kunt u ons via mailadressen op de contactpagina bereiken.