Rotaract Nederland (CRN)

Het landelijk bestuur wordt ook wel het CRN genoemd, dit staat voor Contactorgaan Rotaract Nederland. Dit contactorgaan is de vereniging waarbij alle Nederlandse Rotaract Clubs zijn aangesloten. Het CRN wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de zeven Rotaract districten in het land.

Het CRN heeft onder andere tot doel het bevorderen van de contacten, een efficiënte samenwerking en informatievoorziening tussen de Nederlandse districten, de clubs en de individuele leden. Dit wordt gedaan door 2 keer per jaar een Algemene Afgevaardigden Vergadering (AAV) te organiseren.

De AAV is een landelijke vergadering waarbij elke Nederlandse Rotaract club wordt uitgenodigd om mee te kunnen discussiëren en te beslissen over het landelijke beleid. Per seizoen worden twee AAV's georganiseerd, waarvan de eerste AAV van het seizoen tijdens de Landdag wordt gehouden. Op de Landdag worden de beleidsplannen ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De tweede AAV wordt gehouden aan het einde van het clubjaar, in juni. Hierbij worden de behaalde resultaten en financiën besproken. Deze AAV heeft meer een evaluerend karakter.